Postani student!

Dobro došli na mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava
prijava na visoka učilišta.

Novosti

OBAVIJEST O PODJELI SVJEDODŽBA/POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA PRVOGA ROKA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.


  1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4. RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su prvo uplatiti zaduženje za ispit s kojega su izostali kako bi im se mogle ispisati svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Kada su ispiti plaćeni, skeniranu uplatnicu treba poslati na e-poštu: uplata.dm@ncvvo.hr.

  1. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji su ranije položili ispite državne mature u svojoj školi, a koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja, a ovogodišnje potvrde (ako su ponovno polagali) preuzimaju u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

  1. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s prvoga roka 2024. godine 19. srpnja od 8.30 do 18.00 sati u predvorju zgrade Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb.
  2. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (Birotehnika, PUO Zagreb, PESG) preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.
  3. Potvrde s prvoga roka ovogodišnje državne mature nakon toga datuma mogu se preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb, radnim danom (ponedjeljak – petak) između 8.00 i 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika ili zatražiti slanje poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom i slanjem zahtjeva na e-poštu: dokumenti.dm@ncvvo.hr. U zahtjevu treba navesti osobne podatke i adresu za dostavu ili adresu i podatke druge osobe koja će preuzeti pošiljku.

 

Zahtjev za dostavu poštom

 

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.


Pristupnici koji su pisali ispite u ispitnim centrima prethodnih godina i nisu tada preuzeli svoje potvrde ne mogu ih preuzeti 19. srpnja 2024. tijekom podjele ovogodišnjih potvrda, već prije ili nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Detaljnije

Objavljeno: 12.7.2024, 11:34

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature - prvi rok - Državne mature 2023./2024.

Prvi (privremeni) rezultati ispita prvog roka državne mature u školskoj godini 2023./2024. bit će objavljeni danas 10. srpnja 2024. u 12.00 sati.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature članak 43. na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

A. PRIGOVOR NA BODOVANJE ISPITA

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 12. srpnja 2024. u 12.00 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani-student.hr na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

VAŽNO

1. Potrebno je prigovore podnijeti putem sustava prema proceduri. Prigovori se ne dostavljaju e-poštom.
2. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
3. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka tijekom rješavanja ispita.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.

Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.

 

B. PRIGOVOR NA ODLUKU CENTRA

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore na odluku CentraObrazac za prigovore na odluku Centra nalazi se na poveznici 


Obrazac za prigovor na odluku Centra


2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra, prigovor neće moći biti obrađen.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra u obrazac upisati:

- Ime i prezime
- OIB
- Šifru riješenog prigovora 
koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
- Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
- Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Detaljnije

Objavljeno: 10.7.2024, 09:34

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita - Državna matura 2023./2024. - prvi rok

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature (NN 01/13, 41/19, 127/19, 55/20, 53/21, 126/21, 19/23).

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
-
teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
-
smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.


Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključujući i taj dan)

1. Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnu prijavu ili promjenu prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava NCVVO. Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.

2. Ostale kategorije pristupnika zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine ispita dostavljaju NCVVO-u na adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr.

Obrasci zamolbe:
-
Zamolba za naknadnu prijavu ispita
-
Zamolba za promjenu ispita
-
Zamolba za promjenu razine ispita

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavu ispita, promjenu ispita ili promjenu razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2023. do 15. veljače 2024. godine. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati.


Odjava ispita

Rok: do 4. svibnja 2024. (uključujući i taj dan)

1. Redoviti učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostale kategorije pristupnika javljaju se NCVVO-u s popunjenim zahtjevom na adresu odjava.dm@ncvvo.hr .

Zamolba za odjavu ispita


Važna napomena
Ako ste zatražili ili Vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenu ispita, promjenu razine ispita i odjavu ispita trebate poslati obavijest i na adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr.


Za dodatna pitanja možete se javiti e-mailom na drzavna.matura@ncvvo.hr ili na broj 01 4501 899.

Detaljnije

Objavljeno: 15.2.2024, 11:47

Pristupnici iz BiH - važno

Molimo pristupnike ispitima državne mature iz Bosne i Hercegovine da prilikom unosa predmeta na svojoj stranici ne odabiru opciju „predmet izvan obrazovnog sustava RH“ ukoliko isti predmet mogu naći u obrazovnom sustavu RH u padajućem izborniku (npr. Matematika, Hrvatski jezik, strani jezik, Biologija i sl.). Opcija „predmet izvan obrazovnog sustava RH“ odnosi samo na predmete koje nije moguće naći u okviru sustava RH.

Detaljnije

Objavljeno: 12.1.2024, 15:53

Uvjeti upisa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2024. godine u 9:00 sati. Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2024./2025.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Detaljnije

Objavljeno: 11.12.2023, 14:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 49

Prijava u sustav

Pomoć i podrška

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature, možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na:

  • broj telefona 01/4501 899
  • adresu e-pošte:
    drzavna.matura@ncvvo.hr

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru.

Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na:

Opći uvjeti korištenja sustava