Postani student!

Dobro došli na mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava
prijava na visoka učilišta.

Novosti

Objavljene su konačne rang-liste u jesenskom upisnom roku 2023.

18. rujna, u 15:01 objavljene su konačne rang-liste za upis prijediplomskih i integriranih studijskih programa na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u jesenskom upisnom roku 2023. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj). 

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Detaljnije

Objavljeno: 18.9.2023, 15:08

Obavijest o podjeli svjedodžba/potvrda o položenim ispitima drugoga roka državne mature u šk. god. 2022./2023.

1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4.RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola (prvi i drugi rok). Učenici koji neopravdano izostanu s ispita dužni su platiti trošak ispita s kojega su izostali kako bi im se ispisale svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Skeniranu uplatnicu treba poslati na e-adresu uplata.dm@ncvvo.hr. Svjedodžba/potvrda ne može se ispisati niti preuzeti sve dok se ne izvrši uplata.

2. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite koje su položili u svojim školama prethodnih godina trebaju se javiti u školu radi preuzimanja.

3. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Kandidati iz škola za obrazovanje odraslih preuzimaju potvrde od 19. rujna 2023. godine u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11 (Bundek centar) od 8,30 do 17,00 sati. Kandidati iz Birotehnike – Centra za dopisno obrazovanje u Zagrebu i Pučkog otvoreno učilišta Zagreb preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.

4. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) mogu preuzeti potvrde s prvoga i drugoga roka 2023. godine od 19. rujna od 8,30 do 17.00 sati u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb.

Potvrde se i nakon toga datuma mogu preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb, radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8.00 do 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika.

Pristupnici koji žive izvan Zagreba mogu zatražiti slanje potvrda poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom (plaćanje po preuzimanju) i slanjem zahtjeva na
e-adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr. U zahtjevu trebaju navesti osobne podatke i adresu na koju se dokumenti šalju ili podatke druge osobe na čiju se adresu dokumenti šalju.

Zahtjev za dostavu poštom

Pristupnicima koji žive izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.

Detaljnije

Objavljeno: 12.9.2023, 12:43

Hrvatski jezik - rezultati na drugom (jesenskom) roku

Obavještavamo Vas da je zbog tehničke pogreške u obradi Nacionalnog informacijskog sustava za prijavu na visoka učilišta došlo do pogrešnog prikaza rezultata ispita iz Hrvatskog jezika.

Molimo Vas da ponovno provjerite svoje rezultate.


FER

Detaljnije

Objavljeno: 11.9.2023, 14:46

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature

Prvi (privremeni) rezultati ispita jesenskog (drugog) roka državne mature u školskoj godini 2022./2023. bit će objavljeni danas 11. rujna 2023. u 12.00 sati.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature članak 43. na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 13. rujna 2023. u 12.00 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

VAŽNO

1. Potrebno je prigovore podnijeti putem sustava.
2. Prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
3. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
4. Privatni razlozi kao uzrok pogreške nisu valjan argument za prigovor.
5. Ako je pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore to nije valjan argument za prigovor.
6. Molba za ponovnim pregledom cijelog ispita jer učeniku odnosno pristupniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“ nije valjan argument za prigovor.

Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore na odluku CentraObrazac za prigovore na odluku Centra nalazi se na poveznici 

Obrazac za prigovor na odluku Centra

2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra, prigovor neće moći biti obrađen.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra u obrazac upisati:

- Ime i prezime

- OIB

- Šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori

- Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)

- Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

 

Detaljnije

Objavljeno: 11.9.2023, 09:23

Polaganje ispita državne mature 2022./2023. uz prilagodbu ispitne tehnologije u drugom (jesenskome) roku

1. Učenici

a) Učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici četvrtih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, a bila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima ljetnoga roka državne mature 2022./2023. godine i koji žele istu vrstu ranije odobrene prilagodbe za iste ispite i razine ispita o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora.

2. Pristupnici

a) Ostali pristupnici kojipristupaju drugom (jesenskomu) ispitnom roku, abila im je odobrena prilagodba ispitne tehnologije u ispitima državne mature na bilo kojemu roku ispita državne mature prijašnjih godina ili u ispitima ljetnoga roka državne mature 2022./2023.o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije u jesenskome roku trebajuobavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Obavijest NCVVO-u potrebno je dostaviti do 1. 8. 2023. godine. Nije potrebno dostavljati dokumentaciju, osim u slučaju zdravstvenih teškoća.

b) Ostali pristupnicikoji žele pristupiti ispitima drugoga (jesenskoga) roka, a koji se do sada nisu koristili pravom na prilagodbu ispitne tehnologije i smatraju da im jepotrebna (imaju motoričke teškoće, oštećenje sluha, vida…) o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti NCVVO na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr do 1. 8. 2023. godine.

Nakon toga svaki će pristupnik dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije.Popunjeni Obrazac zahtjeva za prilagodbu (te medicinsku i drugu dokumentaciju koja dokazuje postojanje teškoće/invaliditeta) potrebno je dostaviti do 1. 8. 2023. godine.
Svim pristupnicima koji žele dostaviti zahtjev preporučujemo pripremu odgovarajuće dokumentacije:
a) medicinska i/ili
b) psihološka i/ili
c) defektološka i/ili
d) rješenje o stupnju invaliditeta.

Rok za dostavljanje obavijesti i zahtjeva za prilagodbu i dokumentacije je 1. 8. 2023. godine.
Napominjemo da se zahtjevi zaprimljeni nakon navedenoga roka neće razmatrati i neće biti odobreni.

Detaljnije

Objavljeno: 25.7.2023, 11:45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48

Prijava u sustav

Pomoć i podrška

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature, možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na:

  • broj telefona 01/4501 899
  • adresu e-pošte:
    drzavna.matura@ncvvo.hr

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru.

Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na:

Opći uvjeti korištenja sustava