Postani student!

Dobro došli na mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava
prijava na visoka učilišta.

Novosti

Državna matura 2021./2022. – ljetni rok – Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su člankom 17. i 18. Pravilnika o polaganju državne mature

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

  • teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
  • smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 2. svibnja 2022. (uključujući i taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

  1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju školskomu ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
    Učenici se za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjene razine ispita trebaju javiti ispitnomu koordinatoru u školi.
  2. Ostali kandidati zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva opravdanost razloga za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine ispita dostavljaju Centru na e-adresu: naknadna.prijava@ncvvo.hr.

Obrasci zamolbe:

Uz popunjeni obrazac zamolbe za naknadnom prijavom ispita, promjenom ispita ili promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti skeniranu/slikanu dokumentaciju kojom se dokazuju razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita ili promjene ispita u propisanome roku od 1. prosinca 2021. do 15. veljače 2022.
Nepotpune zamolbe Povjerenstvo Centra neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 2. svibnja 2022. (uključujući i taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama na način da se jave ispitnomu koordinatoru u školi koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali kandidati javljaju se Centru na e-adresu odjava@ncvvo.hr nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Važna napomena

Ako ste zatražili ili vam je odobrena prilagodba ispitne tehnologije kod slanja zamolbe za promjenom ispita, promjenom razine ispita i odjavom ispita trebate poslati obavijest i putem e-adrese prilagodba.dm@ncvvo.hr

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici   www.postani-student.hr dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj infocentra 01 4501 899 ili na e-adresu info.centar@ncvvo.hr.

Detaljnije

Objavljeno: 16.2.2022, 09:02

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2021./2022.

Detaljnije

Objavljeno: 24.1.2022, 13:38

Ostvarivanje prava na prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama i kandidate s invaliditetom - DM 2021./2022.

Detaljnije

Objavljeno: 17.1.2022, 07:11

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započet će 1. veljače 2022. godine u 9:00 sati.
Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2022./2023.) bit će dostupni kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

Detaljnije

Objavljeno: 1.12.2021, 15:29

Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2021./2022.

Prijave ispita državne mature za ljetni rok u školskoj godini 2021./2022. počinju 1. prosinca 2021. godine u 12.00 sati.
Prijave ispita državne mature završavaju 15. veljače 2022. godine u 12.00 sati.

Prijave u sustav različite su za pojedine kategorije pristupnika te je važno pratiti naslovnice mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr na kojima će biti objavljene sve potrebne informacije, kao i važni datumi i rokovi.

Važno je pridržavati se uputa prema kategoriji pristupnika dostupnih u nastavku ove obavijesti.
Također, nužno je pozorno pročitati i prihvatiti Opće uvjete prijava ispita državne mature i studijskih programa pri prvoj prijavi.

Dodatne informacije o prijavama ispita državne mature možete dobiti na broj telefona 01 4501 899 ili pitanja poslati na e-adresu info.centar@ncvvo.hr.

Upute za učenike u redovnome sustavu obrazovanja

Upute za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2021. godine

Upute za kandidate koji su strani državljani ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili ga završavaju u inozemstvu

Upute za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih

Važni datumi 2021./2022. – ljetni rok

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Detaljnije

Objavljeno: 30.11.2021, 15:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 43

Prijava u sustav

Pomoć i podrška

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature, možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na:

  • broj telefona 01/4501 899
  • adresu e-pošte: info.centar@ncvvo.hr

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru.

Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na:

Opći uvjeti korištenja sustava