Postani student!

Dobro došli na mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava
prijava na visoka učilišta.

Novosti

Prijava u NISpVU

Obavještavamo sve maturante koji imaju poteškoća s prijavom u sustav putem mrežne stranice www.postani-student.hr i pristupanjem svojoj stranici u sustavu da nadležne tehničke podrške intenzivno rade na otkrivanju i rješavanju poteškoća.
Molimo vas za strpljenje.
Nadamo se kako će vrlo brzo s prijavom u sustav biti sve u redu.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovane obrazovanja će vas i nadalje o svim novostima obavještavati putem mrežnih stranica www.ncvvo.hr  i www.postani-student.hr .
Također je važno da ste u kontaktu sa svojim ispitnim koordinatorom u školi.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Detaljnije

Objavljeno: 23.3.2020, 14:15

Državna matura 2019./2020. – ljetni rok - Naknadne prijave, promjene i odjave ispita

Naknadne prijave, promjene i odjave ispita državne mature propisane su
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.

Naknadne prijave i promjene ispita

Rok: do 9. svibnja 2020. (uključujući taj dan)

Kako se može naknadno prijaviti ispit ili promijeniti prijavljeni ispit/razinu ispita?

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj zamolbu za naknadnom prijavom ili promjenom prijavljenoga ispita dostavljaju Školskom ispitnom povjerenstvu koje donosi odluku o opravdanosti zahtjeva i o tome obavještava Centar.
Za postupak naknadne prijave ispita, promjene prijavljenih ispita i promjeni razine ispita učenici se trebaju javiti ispitnome koordinatoru u školi.

2. Ostali pristupnici zamolbu s priloženom dokumentacijom iz koje je vidljiva  opravdanost razloga za naknadnom prijavom ili promjenom ispita, dostavljaju Centru putem pošte na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10020 Zagreb
Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 11
Naznaka - Povjerenstvo za ispite DM

Obrasci zamolbe:
Zamolba za naknadnu prijavu
Zamolba za promjenu ispita
Zamolba za promjenu razine ispita

Napomena:
- uz zamolbu za naknadnu prijavu ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost neprijavljivanja ispita u propisanom roku.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature Članak 10. stavak 6.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi
- uz zamolbu za promjenom ispita i promjenom razine prijavljenoga ispita potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje razlog i opravdanost zamolbe.
- Nepotpune zamolbe Povjerenstvo neće razmatrati.

Odjave ispita

Rok: do 9. svibnja 2020. (uključujući taj dan)

Kako se prijavljeni ispiti odjavljuju

1. Učenici koji ove školske godine završavaju četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ispite odjavljuju u svojim školama, na način da se jave ispitnome koordinatoru u školi, koji će ih uputiti u daljnje postupanje.

2. Ostali pristupnici javljaju se Centru putem e-maila: odjava@ncvvo.hr  nakon čega će dobiti naputak o daljnjim postupcima.

Za dodatne informacije i pomoć s pitanjima koja se odnose na državnu maturu pristupnicima su na stranici Postani-student, dostupni Priručnici za prijavu ispita državne mature prema kategorijama pristupnika s detaljnim informacijama.
Za dodatna pitanja možete se javiti telefonom na broj Infocentra: 01 4501 899 ili e-mailom info.centar@ncvvo.hr 

Detaljnije

Objavljeno: 17.2.2020, 10:10

Obavijest pristupnicima

Poštovani pristupnici ispitima državne mature u ljetnom roku šk. god. 2019./2020., podsjećamo da prijave ispita završavaju 15. veljače 2020. godine u 12.00 sati.

Kako je Ispit iz Hrvatskoga jezika - ESEJ predviđen za provedbu izvan roka, u subotu 16. svibnja 2020. godine, dakle prije završetka nastavne godine, moći će ga polagati svi pristupnici koji su taj ispit na vrijeme prijavili, a obveznici plaćanja i na vrijeme podmirili troškove.

Ostalim ispitima od 6. lipnja 2020. nadalje, pa tako i drugom dijelu ispita iz Hrvatskoga jezika – TEST, moći će pristupiti samo oni maturanti koji su s uspjehom završili nastavnu godinu i pristupnici iz drugih država čiji su dokumenti na vrijeme verificirani.

Pristupnici koji neće pristupiti polaganju u ljetnom, moći će prijaviti polaganje ispita u jesenskom roku.

Želimo vam puno uspjeha!

Detaljnije

Objavljeno: 10.2.2020, 11:52

Obavijest pristupnicima ispitima državne mature

Poštovani pristupnici,

obraćamo vam se zbog vaših upita o promjenama polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. kako bismo vam pomogli u polaganju ispita.

Ispiti državne mature i ispitni katalozi izrađuju se prema važećim nastavnim planovima i programima. S obzirom na višednevni štrajk nastavnika, cjelokupni obrazovni sustav morao se prilagoditi izvanrednoj situaciji. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja trudio se pronaći najbolje rješenje na temelju termina nadoknade nastave koje su predložile škole.

Pojedini pristupnici žalili su se na sadržaj ispita jer smatraju da je potrebno izbaciti neke sadržaje četvrtoga razreda. Moramo naglasiti da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ne može utjecati na ishode nastavnoga procesa niti je za njih odgovoran.

Pojedini pristupnici nezadovoljni su promjenama u kalendaru polaganja ispita državne mature, ali kalendar mora zadovoljiti sve uvjete pripreme, provedbe i ocjenjivanja ispita.

Ispit iz Hrvatskoga jezika sastoji se od dviju ispitnih cjelina (Književnost i jezik i Školski esej).

U ispitu iz Hrvatskoga jezika na objema razinama (i višoj i osnovnoj) možete ostvariti ukupno 120 bodova (Književnost i jezik – 80 bodova, Školski esej – 40 bodova).

Iako ove školske godine nije propisan minimalan rezultat koji pristupnik mora ostvariti u školskome eseju, nužno je pristupiti obama dijelovima ispita iz Hrvatskoga jezika kako bi ga pristupnik položio. Dobar rezultat u ispitnoj cjelini Književnost i jezik može nadoknaditi i najlošiji rezultat u ispitnoj cjelini Školski esej. Svaki bod ostvaren u školskome eseju povećava ukupan rezultat i omogućuje dobivanje veće ocjene.

Da biste položili ispit iz Hrvatskoga jezika, morate pristupiti i prvome i drugome dijelu ispita!

Slobodno nam se obratite ako imate pitanja na koja ne možete pronaći odgovor u objavljenome ispitnom katalogu

Ispitni katalog iz Hrvatskog jezika

Želimo vam puno uspjeha u ovogodišnjim ispitima državne mature!

Detaljnije

Objavljeno: 17.1.2020, 10:20

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. - NOVO!

Detaljnije

Objavljeno: 16.12.2019, 15:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34

Prijava u sustav

Pomoć i podrška

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature, možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na:

  • broj telefona 01/4501 899
  • adresu e-pošte: info.centar@ncvvo.hr

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru.

Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na:

Opći uvjeti korištenja sustava