Postani student!

Dobro došli na mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava
prijava na visoka učilišta.

Novosti

Državna matura – drugi rok u šk. god. 2023./2024.

Važni datumi za pristupnike - letak

1. Provedba ispita državne mature u drugom roku:

Prijava ispita za drugi rok moguća je od 20.7.2024. od 12:00 sati do 31.7.2024. do 12:00 sati.

Svi pristupnici prijavljuju ispite samostalno prijavom putem mrežne stranice www.postani-student.hr i putem svoje stranice.

Pristupnici koji su ove školske godine završili četvrti / peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj ne trebaju u školi potpisivati prijavnice za drugi rok.

Svi ostali pristupnici nemaju obvezu slanja prijavnice na adresu Centra.

2. Mjesto pisanja ispita državne mature:

Redovni učenici koji su u ovoj školskoj godini bili redovni učenici završnih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj ispite pišu u školama.

Ostali pristupnici prijavljene ispite pišu u gradu kojega trebaju odabrati na svojoj stranici pod poveznicom Moje postavke. Mogu birati mjesto pisanja u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Splitu. Mjesto pisanja ispita moguće je birati do 6.8.2024. do 12:00 sati.

Adresa ispitnoga mjesta bit će vidljiva na stranici pristupnika pod poveznicom Moj raspored, najkasnije pet dana prije pisanja ispita.

3. Uplate novčanih naknada za troškove polaganja ispita u drugom roku:

Redovni učenici i hrvatski državljani koji izvan Republike Hrvatske završavaju završni razred srednjeg obrazovanja (usporedivog s najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj) koji na prvome roku nisu ostvarili pozitivan rezultat jednog ili više ispita državne mature, imaju mogućnost besplatnoga polaganja ispita državne mature na drugom roku.

Redovni učenici koji radi ostvarivanja boljeg rezultata na ispitu ponovo prijavljuju već položene ispite u istoj ili sljedećoj kalendarskog godini, obveznici su plaćanja za novo polaganje ispita.

Ostali pristupnici koji su četverogodišnje/petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od šk. 2009./2010. do 2022./2023. godine u srednjim školama RH, svi koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, svi iz sustava obrazovanja odraslih i svi koji su srednje obrazovanje završili izvan RH, a prijavljuju ispite državne mature, obveznici su plaćanja ispita državne mature.

 

Rok za uplatu: 6.8.2024. do 23:59 sati

Uplate koje budu izvršene nakon 6.8.2024. neće biti prihvaćene jer ih sustav nije u mogućnosti evidentirati.
Obveza plaćanja vidljiva je pristupnicima nakon prijave ispita pored svakog prijavljenog ispita pod poveznicom Moj odabir i na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate.
Osim zaduženja na navedenoj poveznici pristupnicima su vidljivi vlastiti podatci za uplatu koje moraju upisati na uplatnicu.
Nije moguće s vlastitim pozivom na broj odobrenja uplatiti ispit drugoga pristupnika, niti od drugoga pristupnika prepisati poziv na broj.
Uplate se mogu izvršiti u bilo kojoj poslovnici pošte, Fine ili internet bankarstvom.
Centru nije potrebno slati presliku uplatnice, osim u slučajevima kada uplata nije evidentirana u sustavu nakon pet dana.

Napomene:
- Ako pristupnici koji su prijavili više od jednoga ispita odustanu od polaganja određenog ispita, a ne odjave ga u roku, ne mogu birati koji ispit će nakon uplate biti označen kao plaćen.
  Uplate se u sustavu evidentiraju prema datumu pisanja ispita odnosno prema objavljenom kalendaru polaganja ispita državne mature u jesenskom roku.

Pristupnici koji imaju zaduženja iz prethodnih rokova moraju podmiriti dugovanja zato što se uplate evidentiraju prvo za neuplaćene ispite iz prethodnih rokova.

Važna napomena:

Prijavom studijskoga programa sustav može automatski prijaviti ispite državne mature ako ih pristupnik već samostalno nije prijavio, a u svrhu zadovoljavanja uvjeta za rangiranje i upis na prijavljeni studijski program.
Brisanjem studijskoga programa ne brišu se ispiti državne mature i zato je važno nakon brisanja studijskoga programa provjeriti prijavljene ispite državne mature.
U vrijeme propisanoga roka prijave ispita državne mature pristupnici mogu samostalno brisati prijavljene ispite državne mature koje je sustav automatski prijavio, a pristupnik ih ne želi pisati.

4. Naknadna prijava ispita:

1.8.2024. do 6.8.2024.

Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u propisanom roku, može se prijaviti naknadno.
Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:
- teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita
- smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

Redovni učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj, zamolbu s odgovarajućom dokumentacijom za naknadnu prijavu ispita predaju Školskom ispitnom povjerenstvu u školi koji donosi odluku i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe sa skeniranom odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr 
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za naknadnu prijavu ispita

5. Promjena ispita i promjena razine ispita:

1.8.2024. do 6.8.2024.

Redovni učenici koji su ove školske godine završili četvrti/peti razred u srednjim školama u Republici Hrvatskoj promjenu ispita/promjenu razine ispita prijavljuju ispitnom koordinatoru, o čemu odluku donosi Školsko ispitno povjerenstvo i o tome obavještava učenika i Centar.

Ostali pristupnici popunjeni obrazac zamolbe za promjenu ispita/promjenu razine ispita dostavljaju Centru putem e-pošte naknadna.prijava@ncvvo.hr  
Povjerenstvo Centra donosi odluku o kojoj obavještava pristupnika putem e-pošte.

Obrazac za promjenu ispita

Obrazac za promjenu razine prijavljenoga ispita

6. Odjava ispita:

   1.8.2024. do 6.8.2024.

   - Pristupnici trebaju popuniti obrazac odjave i poslati putem e-pošte na adresu: odjava.dm@ncvvo.hr

   - 
Obrazac za odjavu ispita

7. Dostava dokumentacije i važni datumi za pristupnike koji se prvi puta registriraju u sustav

Pristupnici koji se prvi puta registriraju u sustav i koji do sada nisu prijavljivali ispite državne mature dužni su Centru dostaviti dokumentaciju:

    - svjedodžbe svih razreda srednje škole
    - završnu svjedodžbu.

       Dokumenti trebaju biti kopije ovjerene kod javnoga bilježnika i ne vraćaju se pristupnicima.

       Rok za dostavu dokumentacije: od 20.7.2024. do 6. 8. 2024.

       Rok za dostavu svjedodžbe 4. razreda: do 6.8.2024.

       Rok za dostavu završne svjedodžbe: do 3.9.2024.

       Adresa za dostavu dokumentacije:

       Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
       Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11
       10020 Zagreb
       Naznaka "dokumenti za DM"

       Dodatne informacije pristupnici mogu dobiti:
       -  pozivom na broj: 01/4501 899
       -  slanjem upita e-poštom na adresu: 
drzavna.matura@ncvvo.hr

 

Detaljnije

Objavljeno: 19.7.2024, 12:35

Konačne rang-liste za ljetni upisni rok 2024.

Danas, 17. srpnja 2024., u 15:04 objavljene su konačne rang-liste za upis na prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studijske programe na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u ljetnom upisnom roku 2024. godine.

Kandidat je obvezan upisati onaj studijski program za koji je dobio pravo upisa (upisni broj) nakon formiranja konačnih rang-lista.

Ako kandidat ne upiše studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj, visoko učilište mu može naplatiti oportunitetne troškove zbog nepopunjenog upisnog mjesta koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studijske programe na kojima su ostvarili pravo upisa.

Detaljnije

Objavljeno: 17.7.2024, 15:12

Prilagodba ispitne tehnologije za drugi rok državne matura u školskoj godini 2023./2024.

Učenici u redovitome sustavu obrazovanja u drugome roku u školskoj godini 2023./2024. o potrebi prilagodbe ispitne tehnologije trebaju obavijestiti ispitnoga koordinatora u školi koju pohađaju.


Ostali pristupnici 
koji žele polagati ispite državne mature, a koji imaju potrebu za prilagodbom ispitne tehnologije, trebaju poslati upit za obrazac Zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije za pristupnike i dodatne upute na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Upit se šalje od 20. srpnja 2024. do 31. srpnja 2024. godine.

Ako je pristupnik dobio Odluku o prilagodbi prije polaganja ispita državne mature u prvome roku u školskoj godini 2023./2024., ona je važeća i za polaganje istih ispita državne mature u drugome roku. U tome slučaju nije potrebno ponovno ispunjavati i dostavljati zahtjev za prilagodbu.

Zahtjev za prilagodbu potrebno je zatražiti, ispuniti, potpisati i dostaviti na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr  u sljedećim slučajevima:

·        ako pristupnik u drugome roku polaže isti ispit koji je polagao i u prvome roku, ali na drugoj razini (npr. pristupnik je u prvome roku polagao ispit iz Matematike na višoj razini, a u drugome roku ga želi polagati na osnovnoj razini)

·        ako pristupnik u drugome roku polaže ispit koji nije polagao u prvome roku te taj ispit nije naveden u njegovoj Odluci o prilagodbi koju je dobio prije polaganja ispita u prvome roku

·        ako je pristupniku potrebna prilagodba ispitne tehnologije koja nije navedena u njegovoj Odluci o prilagodbi koju je dobio prije polaganja ispita u prvome roku.

Pristupnici koji su prema Odluci imali prilagodbu ispitne tehnologije na prvome roku, trebaju obavijestiti NCVVO o tome da ne žele ili ne trebaju prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne mature na drugome roku, slanjem obavijesti na e-adresu: prilagodba.dm@ncvvo.hr.

Za dodatne informacije o prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na e-adresu prilagodba.dm@ncvvo.hr ili na broj telefona: 01/ 45 01 805 ili 01/ 45 01 830.    

Detaljnije

Objavljeno: 16.7.2024, 11:20

OBAVIJEST O PODJELI SVJEDODŽBA/POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA PRVOGA ROKA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./2024.


  1. UČENICI KOJI SU OVE GODINE ZAVRŠILI 4. RAZRED U SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Učenici gimnazija i strukovnih škola preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojim školama prema rasporedu koji je odredila škola.
Učenici koji imaju neopravdani izostanak s ispita dužni su prvo uplatiti zaduženje za ispit s kojega su izostali kako bi im se mogle ispisati svjedodžbe/potvrde. Zaduženje i podatci za uplatu vidljivi su na stranici učenika na poveznici Moji podatci/Zaduženja i uplate. Kada su ispiti plaćeni, skeniranu uplatnicu treba poslati na e-poštu: uplata.dm@ncvvo.hr.

  1. UČENICI KOJI SU PRETHODNIH GODINA POLAGALI ISPITE DRŽAVNE MATURE U SVOJIM ŠKOLAMA

Učenici koji su ranije položili ispite državne mature u svojoj školi, a koji nisu preuzeli svjedodžbe/potvrde za ispite, trebaju se javiti u školu radi preuzimanja, a ovogodišnje potvrde (ako su ponovno polagali) preuzimaju u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

  1. PRISTUPNICI (svi koji nisu redovni učenici, prošlogodišnji maturanti koji su ove godine ponovno polagali ispite i kandidati iz Bosne i Hercegovine) preuzimaju potvrde s prvoga roka 2024. godine 19. srpnja od 8.30 do 18.00 sati u predvorju zgrade Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10 020 Zagreb.
  2. KANDIDATI IZ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH (Birotehnika, PUO Zagreb, PESG) preuzimaju svjedodžbe/potvrde u svojoj školi.
  3. Potvrde s prvoga roka ovogodišnje državne mature nakon toga datuma mogu se preuzeti u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb, radnim danom (ponedjeljak – petak) između 8.00 i 16.00 sati.

Pristupnici koji ne mogu osobno preuzeti potvrde mogu ovlastiti drugu osobu za preuzimanje uz punomoć ovjerenu kod javnoga bilježnika ili zatražiti slanje poštom popunjavajući zahtjev za dostavu poštom i slanjem zahtjeva na e-poštu: dokumenti.dm@ncvvo.hr. U zahtjevu treba navesti osobne podatke i adresu za dostavu ili adresu i podatke druge osobe koja će preuzeti pošiljku.

 

Zahtjev za dostavu poštom

 

Pristupnicima izvan Republike Hrvatske nismo u mogućnosti poslati potvrde o položenim ispitima državne mature poštom.


Pristupnici koji su pisali ispite u ispitnim centrima prethodnih godina i nisu tada preuzeli svoje potvrde ne mogu ih preuzeti 19. srpnja 2024. tijekom podjele ovogodišnjih potvrda, već prije ili nakon toga datuma u prostorijama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Detaljnije

Objavljeno: 12.7.2024, 11:34

Procedura podnošenja prigovora na bodovanje ispita državne mature - prvi rok - Državne mature 2023./2024.

Prvi (privremeni) rezultati ispita prvog roka državne mature u školskoj godini 2023./2024. bit će objavljeni danas 10. srpnja 2024. u 12.00 sati.

Prema Pravilniku o polaganju državne mature članak 43. na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

A. PRIGOVOR NA BODOVANJE ISPITA

Rok za ulaganje prigovora na bodovanje ispita je 12. srpnja 2024. u 12.00 sati.

Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

Učenici prigovor podnose školskom ispitnome povjerenstvu (ispitnom koordinatoru u školi).

Ostali pristupnici prigovor podnose Centru na način da prigovor sami upisuju na svojoj stranici u sustavu Postani-student.hr na poveznici Moji prigovori.

Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka za podnošenje prigovora na bodovanje ispita.

VAŽNO

1. Potrebno je prigovore podnijeti putem sustava prema proceduri. Prigovori se ne dostavljaju e-poštom.
2. U prigovoru treba biti naveden broj zadatka, dobiveni bodovi te konkretan i argumentiran prigovor na bodovanje. Prigovor treba sadržavati jasno i argumentirano obrazloženo zbog čega se smatra da je došlo do pogreške u bodovanju.
3. Neće se razmatrati prigovori u kojima se navode privatni razlozi kao uzrok pogrešaka tijekom rješavanja ispita.
4. Neće se razmatrati prigovori u kojima je navedeno da je učenik odnosno pristupnik zaboravio ili nije stigao prepisati odgovore na zadatke višestrukoga izbora na list za odgovore.
5. Neće se razmatrati prigovori u kojima se traži ponovni pregled cijelog ispita jer učeniku „nedostaju jedan ili dva boda za prolaz“.

Prigovore za Hrvatski jezik potrebno je odvojiti u slučaju da se ulaže prigovor na sažetak i na esej. U tom slučaju, pristupnik ulaže dva prigovora, jedan na Hrvatski jezik - test i sažetak, a drugi na Hrvatski jezik - školski esej.

 

B. PRIGOVOR NA ODLUKU CENTRA

Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra može u roku od jednog dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

1. Pristupnik šalje prigovor na odluku Centra (drugostupanjski prigovor) Upravnomu vijeću Centra putem Obrasca za prigovore na odluku CentraObrazac za prigovore na odluku Centra nalazi se na poveznici 


Obrazac za prigovor na odluku Centra


2. Pristupnik je obvezan pri ulaganju prigovora na odluku Centra (drugostupanjskog prigovora) u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

3. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis prigovora na odluku Centra, prigovor neće moći biti obrađen.

4.  Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja prigovora na odluku Centra u obrazac upisati:

- Ime i prezime
- OIB
- Šifru riješenog prigovora 
koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
- Pisani odgovor iz odluke Centra na prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
- Tekst prigovora na odluku Centra u kojem treba argumentirano obrazložiti zbog čega je  učenik/pristupnik nezadovoljan odlukom Centra na prigovor.

Detaljnije

Objavljeno: 10.7.2024, 09:34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 50

Prijava u sustav

Pomoć i podrška

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz prijavu, odjavu ili polaganje ispita državne mature, možete kontaktirati Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na:

  • broj telefona 01/4501 899
  • adresu e-pošte:
    drzavna.matura@ncvvo.hr

Sve informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanje za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća (natjecanja, kategorizirani sportaši), pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na mrežnoj stranici www.studij.hr u izbornicima Sve o prijavama, Čestim pitanjima i Kalendaru.

Za sva dodatna pitanja Središnjem prijavnom uredu možete se obratiti na:

Opći uvjeti korištenja sustava