Opći uvjeti sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe

Mrežna stranica www.postani-student.hr korisničko je sučelje prema Središnjemu registru državne mature i Nacionalnome informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta. U javnome dijelu omogućuje uvid u ponudu studijskih programa, upisne kvote i uvjete upisa na studijske programe u Republici Hrvatskoj. U korisničkome dijelu ovaj sustav omogućuje prijavu ispita državne mature, prijavu studijskih programa te uvid u vlastite rezultate po svim elementima vrjednovanja za rangiranje pri upisu na studijske programe. Pristup korisničkome dijelu omogućuje se samo korisnicima s odgovarajućim elektroničkim identitetom koji unosom TAN-a dobivenoga prilikom prve prijave u sustav prihvate i elektronički potpišu ove uvjete korištenja.

Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje (NCVVO) javna je ustanova čija je zadaća vanjsko vrednovanje obrazovnoga sustava, a posebice priprema, organizacija i provedba ispita državne mature. NCVVO će za kandidate pripremiti ispite državne mature, osigurati odgovarajuće uvjete polaganja te pravovremeno i objektivno ocjenjivanje i objavu rezultata ispita. Središnji prijavni ured (SPU) ustrojen je pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) sa zadaćom pružanja informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. SPU će pružati pravovremene i točne informacije o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, objedinjavati sve podatke o ispunjavanju uvjeta za upis kandidata na visoka učilišta te osigurati pravovremenu objavu rang-lista za upis studenata na studijske programe.

U okviru svoga djelokruga AZVO, između ostalog, prikuplja i obrađuje podatke o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima je znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti. Prikupljanje i obrada podataka nužni su radi ispunjenja zadataka u izvršavanju javnih ovlasti koje ima Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a u koje spadaju i planiranja politika i praćenja visokog obrazovanja, obavještavanja javnosti, planiranja i praćenja mreže visokih učilišta i studijskih programa, za izradu analiza, statistika i provedbu istraživanja iz područja visokog obrazovanja, provedbu postupaka vanjskog osiguranja kvalitete te izrade analiza i statističkih izvješća o visokom obrazovanju.

CARNet je javna ustanova čija je svrha pospješivanje napretka, kako pojedinca tako i društva u cjelini, pomoću novih informacijskih tehnologija. CARNet će osigurati informatičku infrastrukturu za sustav www.postani-student.hr, brinuti se o stalnoj dostupnosti sustava i zaštiti podataka te putem helpdesk službe pružati pomoć u svezi s korištenjem sustava. Korisnici iz redovnoga sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj u sustav se prijavljuju svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@edu.hr. Korisnici koji su prethodne godine završili redovno školovanje novi elektronički identitet dobivaju kroz proces aktivacije. Ostali korisnici korisnički identitet dobivaju nakon registracije. Aktivacija i registracija su besplatne. Korištenje sustava također se dodatno ne naplaćuje. Prije prve prijave u sustav korisnici su dužni u sustav upisati broj svoga mobilnog telefona. NCVVO, SPU i visoka učilišta smiju taj broj koristiti isključivo za dostavu podataka nužnih za prijavu u sustav ili u svrhu obavještavanja korisnika o značajnim informacijama u svezi s polaganjem ispita državne mature ili prijavom i upisom na studijske programe.

Za prijavu u sustav i kritične radnje u sustavu korisnicima se na njihov mobilni telefon SMS porukom isporučuju PIN, TAN i, ako je potrebno, novi korisnički identitet. Prva je isporuka besplatna za sve korisnike. Ponovno slanje korisničkih podataka na mobilni telefon korisnika tereti korisnički račun s 3,66 kn za korisnike iz Republike Hrvatske odnosno 1,40 KM za korisnike iz BIH.

Polaganje ispita državne mature besplatno je za sve učenike koji ove školske godine pohađaju završni razred u redovnome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Učenici imaju pravo besplatno polagati ispite jedan puta. Drugo polaganje već položenoga ispita bez obzira na razinu ispita učenici plaćaju. Ostali kandidati polaganje ispita državne mature plaćaju, a iznos novčane naknade za troškove polaganja ispita određuje NCVVO svojom odlukom za svaku školsku godinu.

Prijave studijskih programa besplatne su za sve korisnike, s izuzetkom troškova provođenja dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje samostalno određuju visoka učilišta.

Korisnici se, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, obvezuju:

  • da će u sustav unositi samo istinite podatke, odnosno potvrditi točnost samo onih podataka koji odgovaraju istini;
  • da će se pristojno i primjereno ophoditi prema osobama koje pružaju podršku sustavu tijekom komunikacije putem e-pošte ili telefona, sukladno standardima dobrog ponašanja i etičkim načelima;
  • da neće pokušati neovlašteno pristupiti bilo kojemu dijelu sustava;
  • da neće prijavljivati studijske programe koje ne namjeravaju studirati, odnosno da će prije objave konačnih rang-lista odjaviti takve studijske programe
  • da će upisati studijski program na koji su ostvarili pravo upisa u trenutku objave konačnih rang lista.

Korisnicima koji nisu prije objave konačnih rang-lista odjavili studijski program na kojemu ne namjeravaju studirati, a objavom konačnih rang-lista ostvare pravo upisa toga studijskog programa, no ne upišu ga, visoko učilište zaračunat će oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenoga upisnog mjesta u iznosu ne manjemu od jedne godišnje školarine, koja iznosi od 2.000 kn do 50.000 kn, ovisno o studijskome programu.