Aktivacija učenika

Aktivirat ćeš se unosom svoga OIB-a i staroga TAN-a. Unijet ćeš i broj mobilnoga telefona na koji će ti biti dostavljeni novi korisnički podatci te novi PIN i TAN. Ukoliko si izgubio stari TAN ili ne posjeduješ mobilni telefon, javi se Središnjemu prijavnom uredu.

Podaci za aktivaciju

OIB
Stari TAN
Pozivni broj države:
npr. 385  
Mreža:
npr. 98  
Broj:
npr. 123456    

Provjeri ispravnost broja mobitela

Aktivacija